Přehled zpracovatelů osobních údajů

Externí zpracovatelé - dodavatelé:

Stanislava Šulcová
IČ: 88284573, datum vzniku:

Lukáš Kutílek
IČ: 88284786, datum vzniku:

Mailkit s.r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83047, IČ: 26449901

Česká pošta, a.s.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565, IČ: 47114983